تغییر زمان برگزاری اکسیدا ۲۰۲۰

تغییر زمان برگزاری اکسیدا ۲۰۲۰

مهم-فوری 🔷🔷🔷 «اطلاعیه» 🔴 موضوع:تغییر زمان برگزاری اکسیدا ۲۰۲۰ ...

آغاز ثبت نام شصتمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران (اکسیدا 2020)

آغاز ثبت نام شصتمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران (اکسیدا 2020)

ثبت نام شصتمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران (اکسیدا 2020) از تاریخ ...

معرفی برنامه های علمی پنجاه و نهمین کنگره اکسیدا

معرفی برنامه های علمی پنجاه و نهمین کنگره اکسیدا

برنامه های علمی پنجاه و نهمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران (اکسیدا ...

مدیریت و برگزاری کنگره اکسیدا 58 در حد کنگره های بین المللی جهانی است

مدیریت و برگزاری کنگره اکسیدا 58 در حد کنگره های بین المللی جهانی است

پروفسور دکتر فخری الفتلاوی رئیس انجمن دندان پزشکان عراق و مهمان ...

بخش پوستر یکی از برنامه های علمی کنگره !

بخش پوستر یکی از برنامه های علمی کنگره !

بخش پوستر یکی از بخش های جدیدی است که در طول ...

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019
شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر محمد بیات

رئیس کنگره

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر محمود میران

مدیر اجرایی جامعه و دبیر نمایشگاه

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر سعید ساعی

دبیر اجرایی کنگره

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر همایون فراست

خزانه دار جامعه دندانپزشکی ایران

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر علی تاجرنیا

رئیس هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر کاوه سیدان

دبیر علمی کنگره

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر عباس دلورانی

نائب رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران