معرفی برنامه های علمی پنجاه و نهمین کنگره اکسیدا

معرفی برنامه های علمی پنجاه و نهمین کنگره اکسیدا

برنامه های علمی پنجاه و نهمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران (اکسیدا ...

مدیریت و برگزاری کنگره اکسیدا 58 در حد کنگره های بین المللی جهانی است

مدیریت و برگزاری کنگره اکسیدا 58 در حد کنگره های بین المللی جهانی است

پروفسور دکتر فخری الفتلاوی رئیس انجمن دندان پزشکان عراق و مهمان ...

بخش پوستر یکی از برنامه های علمی کنگره !

بخش پوستر یکی از برنامه های علمی کنگره !

بخش پوستر یکی از بخش های جدیدی است که در طول ...

گفت و گو با دکتر قاسم صادقی مسئول کمیته پشتیبانی اکسیدا 58

گفت و گو با دکتر قاسم صادقی مسئول کمیته پشتیبانی اکسیدا 58

کمیته پشتیبانی وظیفه تدارک و لجستیک برنامه های مختلف و مدیریت ...

بیش از 17 سخنران خارجی در برنامه های کنگره اکسیدا 58 حضور خواهند داشت!

بیش از 17 سخنران خارجی در برنامه های کنگره اکسیدا 58 حضور خواهند داشت!

امسال با تلاش های صورت گرفته 17 سخنران از کشورهای ، ...

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019
شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر بهزاد فرخزاد

رئیس کنگره

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر محمود میران

مدیر اجرایی انجمن

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر سعید ساعی

دبیر نمایشگاه

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر عباس دلورانی

خزانه دار انجمن

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر علی تاجرنیا

رئیس هیات مدیره

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر بابک فرزانه

دبیر اجرایی کنگره

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر بهنام خسروانی فرد

دبیر علمی کنگره

شورای سیاست گذاری کنگره اکسید2019

دکتر امیررضا رکن

نائب رئیس هیئت مدیره