افتتاح کنگره اکسیدا 58 با حضور مهمانان خارجی و جامعه دندان پزشکی ایران در محل اجلاس سران

افتتاح کنگره اکسیدا 58 با حضور مهمانان خارجی و جامعه دندان پزشکی ایران در محل اجلاس سران

افتتاحیه پنجاه و همشتمین کنگره دندان پزشکی ایران با حضور مهمانان خارجی، جمعی از مسئولان حوزۀ دندان پزشکی و جمع کثیری ازهمکاران دندان پزشک صبح روز سه شنبه 28 فروردین در محل اجلاس سران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن دندان پزشکی ایران مراسم افتتاحیه پنجاه و همشتمین کنگره دندان پزشکی ایران با حضور مهمانان خارجی، جمعی از مسئولان حوزۀ دندان پزشکی و جمع کثیری ازهمکاران دندان پزشک صبح روز سه شنبه 28 فروردین در محل اجلاس سران برگزار شد.

درابتدا مراسم دکترعلی تاجر نیا ریاست هیئت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران ضمن خوشامد گویی به حضاروتاکید بر رشد دانش دندان پزشکی در ایران مانند سایر علوم ، با اشاره به گزارش پایگاه های اطلاع رسانی بین المللی ،جایگاه دندان پزشکی جهانی ایران را در رتبۀ 24 اعلام نموده و اظهار داشت:

بدون شک برگزاری همایش های علمی کنگره هایی مانند اکسیدا می تواند به کیفی سازی تولید علم در مسیر بهبود جایگاه علمی کشور کمک کند.کنگره های علمی فرصتی برای تبادل دانش و کسب مهارت برای خدمت هرچه بیشتر به انسانها است. تلاش های همکارانم در شورای اجرایی کنگره، پژوهش و گردآوری آخرین یافته های علمی توسط اساتید و کسب دانش توسط همکاران دندان پزشک و گروه های وابسته جهت ارائه خدمت به هم میهنانمان با کیفیتی برتراست.

رئیس هیئت مدیرۀ انجمن دندان پزشکی ایران در ادامه با اشاره به همگرایی سلامت عمومی با سلامت دهان و دندان افزود:

متاسفانه نگاه غالب متصدیان امر بهداشت و درمان در اکثر کشورهای جهان و خصوصا کشورهای کمتر توسعه یافته به گونه ای است که به سلامت دهان متناسب با اهمیت آن توجه نمی شود. همین امر موجب گردیده پوسیدگی دندان به عنوان فراگیرترین بیماری غیر واگیر خود را در جهان نشان دهد.

دکتر تاجرنیا درادامه رویکرد انجمن دندان پزشکی ایران را در دوره جدید فعالیت های خود توجه به سلامت دهان و آموزش همگانی و افزایش سواد سلامت مردم دانسته وتعامل انجمن را با نهادهای عمومی و حاکمیتی برای ارتقای سلامت و بهداشت دهان ضروری دانست. ایشان همچنین خبر از ترجمه چاپ دوم کتاب اطلس سلامت دهان با عنوان "چالش بیماریهای دهان فراخوانی برای اقدام جهانی" که توسط فدراسیون جهانی دندان پزشکی گردآوری شده است داد.

عضو کمیته کشوری طرح تحول سلامت دهان مهمترین راه حل جلوگیری از شیوع بیماری های دهان و دندان و ارتقاء سلامت دهان را همکاری های منطقه ای و بین المللی و توافقات و تعاملات بین نهادهای علمی و دولت دانسته و افزود:

برای ارتقاء سلامت دهان و فرهنگ سازی در این رابطه نیازمند نقش پررنگ دندان پزشکان و نیروهای حدواسط، رسانه های ارتباط جمعی، شرکت های تولیدی مواد بهداشت دهان و نیز همکاری سازمان های بهداشت منطقه ای هستیم.

وی آگاهی بخشی،سازماندهی،ساختارسازی و در نهایت بودجه لازم و متانسب و در نظر گرفتن بودجه مستقل برای سلامت دهان و دندان مانند سایرکشورهای جهان را از مهمترین مولفه های ارتقاء سلامت دهان و دندان در کشور دانست.

قابل ذکر کنگره اکسیدا ( کنگره و نمایشگاه بین المللی دندان پزشکی ایران) بزرگترین و مهمترین کنگره علمی تخصصی در حوزۀ علوم دندان پزشکی است که هر ساله توسط انجمن دندان پزشکی ایران برگزار می شود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 2
  • 0
  •  
  •