بخش پوستر یکی از برنامه های علمی کنگره !

بخش پوستر یکی از برنامه های علمی کنگره !

بخش پوستر یکی از بخش های جدیدی است که در طول نزدیک به بیش از نیم قرن سابقۀ کنگره های علمی انجمن دندان پزشکی ایران به برنامه های علمی کنگره افزوده شده است.

روابط عمومی انجمن دندان پزشکی ایران

بخش پوستر یکی از بخش های جدیدی است که در طول نزدیک به بیش از نیم قرن سابقۀ کنگره های علمی انجمن دندان پزشکی ایران به برنامه های علمی کنگره افزوده شده است. نزدیک به 12 سال است که در برنامه های کنگره در کنار سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی، بنابر موضوعات کنگره و یا اهم موضوعات روز پوسترهایی نیز ارائه می شود. امسال نیز طبق روال سال های گذشته پوسترهایی با تِم کنگره و مباحث کلینیکالی برگزار شد.درکنگره اکسیدا 58 حدود 65 پوستر پذیرفته شد که در روز پنج شنبه 30 فروردین 97 از ساعت 11 الی 13 ارائه گردید. این پوسترها توسط  آقایان : دکتر سلیمانی ، دکتر قهرمانی و دکتر وطنی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت که در نهایت سه پوستر به عنوان پوسترهای برتر برگزیده شد. پس از تعیین برگزیدگان بخش پوستر اکسیدا 58 در مراسم اختتامیه کنگره با حضوردکتر تاجرنیا،دکتر بابک فرزانه مسئول کمیتۀ پوستر اکسیدا 58و دکتر بهزاد فرخ زاد و دکتر علی داودی قائم مقام دبیر علمی از نفرات برتر در بخش پوستر به شرح زیر تقدیر به عمل آمد :

1- آقای دکترمازیار میر رتبه اول

2- جناب آقای مهدی محمدی رتبه دوم (دانشجو ی دندان پزشکی)

3- سرکار خانم غزل همتی رتبه سوم

دکتر فرزانه در مراسم تقدیر تاکید نمود. که بررسی ها مطابق استانداردهای جهانی بوده و داوران نیز بر اساس شمارۀ افراد داوری نمودند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •