معرفی برنامه های علمی پنجاه و نهمین کنگره اکسیدا

معرفی برنامه های علمی پنجاه و نهمین کنگره اکسیدا

برنامه های علمی پنجاه و نهمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران (اکسیدا 2019) اعلام شد.

برای مشاهده ویدئو های برنامه های علمی پنجاه و نهمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران (اکسیدا 2019) می توانید از طریق لینک های موجود در همین صفحه اقدام کنید.

مشاهده ویدئو اول           مشاهده ویدئو دوم

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 1
  • 0
  •  
  •