اخبار کنگره

    پیام دبیر اجرایی کنگره اِکسیدا 58

    هدف اصلی این کنگره به روز رسانی اطلاعات علمی همکاران دندان پزشک و همچنین معرفی جدیدترین محصولات، مواد و تجهیزات دندان پزشکی خواهد بود.
    1396/10/12 13:19
31